Opsvinget rammer også Ballerup
jobcenter_13.jpg
Køen i Jobcentret er blevet kortere. Opsvinget har også bidt sig fast i Ballerup og ledighedsprocenten er på under fire procent, hvilket er det laveste niveau siden krisen i 2009. Foto: Arkivfoto.
Opsving: Det går godt i samfundet. Det viser sig også i ledighedstallene for Ballerup, der ikke er set bedre siden slutningen af 2009.

Vi hører det så tit. Krisen er overstået, der er gang i økonomien og virksomhederne ansætter folk som ikke set i mange år.

Noget tyder på, at det såkaldte opsving også har ramt Ballerup. De seneste tal viser, at ledigheden i kommunen er faldet markant og er på det laveste niveau siden slutningen af 2009.

I alt er ledigheden faldet med 20 procent og dermed er nede på 3,7 procent i april måned 2017.

Det er det laveste niveau siden slutningen af 2009, hvor krisen for alvor ramte landet.
Antallet af fuldtidsbeskæftigede er steget med 400 borgere i de seneste tre år og dermed er tendensen tydelig, at der kommer mere gang i hjulene og det ser ikke ud til kun at være en tilfældighed.

Andre fokusområder

Antallet af ledige borgere, både jobparate og ikke-jobparate, er faldet med 12 procent i de sidste tre år. Netop fordi det så at sige ’går af sig selv’ med at få de jobparate borgere i arbejde fortiden, så har man politisk valgt at gå mere aktivt til værks med hensyn til de ledige, der er længere væk fra arbejdsmarkedet.

En del af den politiske strategi er, at gøre en ekstra indsats over for de grupper, og en af tiltagene er blandt andet at flytte jobcentret ud i boligområder som Hede-Magleparken.

Dermed kommer rådgiverne tætter på og det vil ikke opleves som et så stort skridtfor de ledige at komme til en samtale og ad den vej måske få skabt en første og vigtig kontakt til jobcentret.

Under alle omstændigheder ser det ud til, at opsvinget nu for alvor har bidt sig fast – også i Ballerup.