Svar om fjernvarme
Debat: I sidste uge spurgte Birgit Hansen, om Ballerup Kommune satser på fjernvarme. Det korte svar er ja.

Ballerup Kommune har lige godkendt en ny klimaplan, hvor udrulningen af fjernvarme og andre grønne energiformer spiller en central rolle i vores mål om at reducere C02-udledningen med yderligere 10 procent inden 2021.

Ballerup Kommune har fordoblet omfanget af fjernvarme gennem de seneste cirka ti år ved at omlægge fra naturgas til fjernvarme. Denne omlægning er et led i Ballerup Kommunes klimastrategi, og kommunen har stort fokus på at fortsætte denne udvikling.

Lovgivningen kræver, at der er væsentlige samfundsøkonomiske fordele, før varmeforsyningen kan ændres fra naturgas eller olie til fjernvarme. På nuværende tidspunkt er der samfundsøkonomisk ikke tilstrækkelige fordele ved at udbygge fjernvarmen til parcelhusområder. Det forventes, at lovgivningen vil blive ændret som led i ønsket om omstilling til bæredygtig energiforsyning. Det glæder vi os til. Det kommer til at betyde, at vi igen kan prioritere en udbygning af fjernvarmen.