Plads til flere i Ellebo

Som trofast læser af Ballerup Bladet har jeg som bestyrelsesmedlem i Ballerup Ejendomsselskab med stor interesse, men også nogen undren, læst de senere ugers artikler og især læserbreve om renoveringen, nedrivningen og forslag til ny lokalplan for området ved Ellebo