Laila-copy.jpg

Præsten helliger sig sorgen

Den lokale sognepræst i Ballerup, Laila Bomose, tager en lille pause fra præstegerningen. I løbet af de næste fire måneder skal hun færdiggøre sin ph.d. om sorg og erindring. Til sommer er hun tilbage i Ballerup igen.