Svar om bydelsmødre
Debat Kære Astrid. Som du skriver, har Ballerup Kommune flere gange og senest i 2018 medvirket til uddannelsen af flere hold af bydelsmødre.

Det er sket ved hjælp af midler fra kommunens integrationspulje. Det har vi gjort, fordi vi bakker op om den frivillige indsats, som Bydelsmødrene yder i forskellige dele af vores boligområder.

Vi har på en lang række områder gode erfaringer med, at netop det frivillige arbejde, som bliver ydet af de mange forskellige foreninger i kombination med kommunens professionelle arbejde, kan gøre en forskel for kommunens børn, unge, ældre og borgere med sygdom eller handicap – og for Bydelsmødrenes vedkomme borgere med anden etnisk oprindelse.

Kommunalbestyrelsen ønsker generelt at styrke det frivillige arbejde, og vi er i øjeblikket i gang med at vedtage en frivillighedspolitik. I den forbindelse har vi også i budgettet for 2020 afsat yderligere §18-midler til at støtte op om det frivillige arbejde i kommunen.

Bydelsmødrene yder som frivillige en betydningsfuld indsats ude i lokalområderne, og jeg er bekendt med, at Bydelsmødrene ønsker at nå bredere ud med deres aktiviteter i flere boligområder. Vi håber, at det kan ske, så indsatsen og aktiviteterne kan få en stærkere forankring og dermed få betydning for flere borgere i Ballerup.

Jeg ved, at administrationen aktuelt er i dialog med repræsentanter fra Bydelsmødrene om, hvordan den fremtidige organisering af Bydelsmødrene kan se ud. Det ser jeg frem til, at der bliver fundet en løsning på, så Bydelsmødrenes frivillige indsats kan videreføresSkriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *